Ingegroeide teennagel (unguis incarnatus)

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over de behandelingsmogelijkheden bij een ingegroeide teennagel. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven

Wat is het?

Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. De binnen- of buitenrand van de nagel is dan in de huid gegroeid en heeft aanleiding gegeven tot irritatie, pijn of een ontsteking. Waarom zo'n teennagel ingroeit is niet met zekerheid bekend. Mogelijk ligt het aan de bouw van de teen zelf (licht gekanteld, waardoor bij het lopen een nagelrand te veel in de huid drukt) of aan het schoeisel (te nauw, te smal). Zeker is dat het te kort afknippen van de hoeken van de nagel een rol speelt.

Diagnose en onderzoek

Voor het stellen van de diagnose is meestal geen nader onderzoek nodig. Een enkele keer kan de arts, afhankelijk van de bevindingen, een röntgenfoto van de teen laten maken.
De behandelingsmogelijkheden:
Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden, afhankelijk van de ernst van het ingroeien van de nagelrand.
Wanneer de nagelrand een beetje ingroeit of dreigt in te groeien en irritatie veroorzaakt, zijn eenvoudige maatregelen vaak afdoende. De druk van de nagelrand kan worden verminderd door een plukje watten onder de nagel te schuiven of de huid regelmatig naar beneden te masseren.
Wanneer de mate van ingroei erger is en aanleiding geeft tot pijn of een ontsteking veroorzaakt, is een versmalling van de nagelrand nodig.
Zo'n versmalling kan geschieden door de nagelrand weg te knippen. Later groeit de nagel dan weer aan. Als de ontsteking tot rust is gekomen, kan geprobeerd worden met de hierboven beschreven eenvoudige maatregelen opnieuw ingroei te voorkomen.
Ook kan de nagel blijvend versmald worden door niet alleen de nagelrand weg te knippen, maar ook de wortel van de nagel te versmallen. Dat stukje wortel van de nagel moet dan worden weggesneden of weggekrabd.
Afhankelijk van de bevindingen van de arts, kan het soms nodig zijn de nagel geheel of gedeeltelijk te verwijderden.
Deze ingrepen aan de teennagel worden poliklinisch uitgevoerd onder plaatselijke verdoving door middel van twee verdovingsprikken aan de teenbasis. De ingreep duurt ongeveer 15 à 20 minuten. Uw arts zal met u overleggen welke behandeling in uw situatie het beste lijkt.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie.
Er kan een recidief optreden, de nagel groeit dan weer in en er zal een nieuwe ingreep nodig zijn.

Na de behandeling

Omdat u direct na de ingreep niet op uw voet kunt staan -u krijgt namelijk een drukverband om nabloeden te voorkomen- is het belangrijk dat u voor die dag vervoer regelt. Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers als paracetamol kunt gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep al vast deze pijnstillers in huis te hebben. Ook het hooghouden van de voet kan de pijn verlichten. Na een dag mag het drukverband eraf, kunt u de voeten baden en een pleister op de teen doen. Afhankelijk van de pijn kunt u meestal al weer na enkele (twee tot vijf) dagen weer normaal lopen.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling, waar de behandeling plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.