Haperende vinger (trigger finger of tendovaginitis stenosans)

Inleiding

Deze pagina geeft u algemene informatie over de oorzaken en behandelingsmogelijkheden van de haperende vinger (‘trigger finger’ of ‘snapping thumb’)  Uw persoonlijke situatie kan afwijken, bespreek dit met uw arts.

Wat is het?

Een haperende vinger is het gevolg van irritatie of een ontstekingsreactie van de buigpees of de peesschede (de koker waar de pees doorheen glijdt) van een vinger. Door de ontsteking kan er een  verdikking ontstaan in de pees, die daardoor  niet meer soepel door de peesschede glijdt. De verdikking ontstaat meestal ter hoogte van  het basisgewricht van de vinger en de handpalm  Uiteindelijk  kan de pees zelfs vastlopen in de peesschede, waarbij de vinger in een gebogen stand blijft staan en alleen met hulp kan worden gestrekt. De oorzaak van de irritatie of ontsteking is  niet altijd duidelijk. Soms is er sprake geweest van  overbelasting. Het is een onschuldige, maar vervelende  en invaliderende afwijking.

De behandelingsmogelijkheden

Afhankelijk van de situatie kunnen uw klachten met een injectie of met een operatieve ingreep worden verholpen.
• Injectie. Als de hapering niet al te ernstig is, kan met een verdovende en ontstekingsremmende injectie (corticosteroïden) in de peesschede de ontsteking tot rust gebracht worden. Hierna wordt enige rust voorgeschreven.
• Operatieve ingreep. Met een kleine operatie wordt via een kleine snede (1,5 cm) de peesschede in de lengte richting geopend. Hierdoor ontstaat ruimte voor de peesverdikking. De huid wordt vervolgens gehecht en verbonden. De ingreep duurt ongeveer 10 – 15 minuten en vindt poliklinisch plaats onder lokale verdoving.

Mogelijke complicaties

De kans op complicaties na deze operatie is zeer klein. In zeldzame gevallen  kan er echter een nabloeding of infectie optreden.
Indien  de pijn op  de tweede dag na de ingreep toeneemt, is het verstandig om contact op te nemen met uw arts. In een enkel geval voelt de vinger aan de binnenzijde wat prikkelend of doof aan. Een zenuwtakje werkt dan door de ingreep tijdelijk wat minder goed. Dit herstelt in de loop van enkele  weken weer.
Bij alle operaties of verwondingen aan een arm of been kan, hoewel gelukkig zeldzaam, een posttraumatische dystrofie ontstaan. Dit gaat gepaard met pijn, zwelling, stijfheid en vaak wisselende verkleuring van de huid. Het is niet mogelijk van tevoren in te schatten of iemand dit probleem zal krijgen. Wanneer u last krijgt van deze complicatie, dan is het van belang dat zo snel mogelijk met de behandeling ervan wordt begonnen.

Na de behandeling

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u  pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers, zoals bijvoorbeeld paracetamol kunt gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om deze pijnstillers voor de ingreep alvast  in huis te hebben.
De dag na de ingreep mag u het verband verwijderen, een kleine pleister is dan voldoende.

Verzorging thuis

Het is belangrijk om in het vervolg het gebied te ontharen en te zorgen voor een extra hygiëne. Hiermee kunt u herhaling van de aandoening voorkomen.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling, waar de behandeling plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.