Lipoom (vetbult)

Inleiding

In deze folder vindt u informatie over een lipoom en hoe dat behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is het?

Lipomen zijn vetknobbels. Het zijn gezwellen in het vetweefsel dat onder de huid zit. Ze zijn bijna altijd goedaardig. Heel soms zijn ze kwaadaardig. De knobbels zitten vooral in de nek en op de schouders, bovenarmen, bovenbenen en rug. Bij vrouwen zitten ze ook wel eens in de borsten. Ze zijn meestal duidelijk voelbaar als zachte, makkelijk te bewegen knobbels. Lipomen zijn tussen de twee en tien centimeter groot, maar heel soms worden ze nog groter. Waarom de vetknobbels ontstaan is niet duidelijk. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. Lipomen geven bijna nooit klachten. Soms zijn ze pijnlijk omdat ze tegen een zenuw aanliggen. Lipomen hoeven meestal niet behandeld te worden. Toch kiezen veel mensen ervoor om ze te laten weghalen, bijvoorbeeld omdat de knobbel duidelijk zichtbaar is of pijn doet. Ook als de arts denkt dat de knobbel kwaadaardig is, kunt u de vetknobbel het beste weg laten halen.

De diagnose

De diagnose wordt gewoonlijk gesteld naar aanleiding van uw verhaal en op grond van de bevindingen bij onderzoek. Bij twijfel kan soms een echografisch onderzoek overwogen worden.

De behandelingsmogelijkheden

Operatie. De ingreep wordt poliklinisch of in dagbehandeling uitgevoerd op de operatiekamer en kan meestal geschieden onder plaatselijke verdoving maar soms ook onder regionale of algehele anesthesie (narcose) bijvoorbeeld als het een groot lipoom betreft of als het lipoom vergroeid zit in een spier (zoals bijvoorbeeld in de nek). Het doel van de operatie is om het lipoom in zijn geheel te verwijderen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de operatie aan een lipoom de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of infectie van de wond.
Ook kan er een klein zenuwtakje van de huid beschadigd worden, waardoor het gevoel in de omgeving van de wond - meestal tijdelijk - gestoord kan raken.

Na de behandeling

Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers als Paracetamol kunt gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep al vast deze pijnstillers in huis te hebben. Met u wordt een afspraak gemaakt of u de hechtingen in het ziekenhuis of bij de huisarts kunt laten verwijderen. Het herstel na de ingreep is - afhankelijk van de plaats van het lipoom - doorgaans vlot en meestal kunt u vrij snel weer de normale dagelijkse activiteiten oppakken.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling, waar de behandeling plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.