Ganglion

Inleiding

In deze folder vindt u informatie over een ganglion en hoe dat behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is het

Een ganglion is een goedaardige, omkapselde holte die gevuld is met geleiachtige vocht. Het ganglion ontstaat vanuit een gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Het komt vooral voor aan de pols, maar ook elders in het lichaam kan het voorkomen. Er is zelden een duidelijke oorzaak voor het ontstaan van een ganglion aanwezig.

De diagnose

De diagnose wordt gewoonlijk gesteld naar aanleiding van uw verhaal en op grond van de bevindingen bij onderzoek. Nader onderzoek, zoals bijvoorbeeld röntgen foto’s,  is dan ook meestal niet nodig.

Behandelmogelijkheden

Als een ganglion klachten veroorzaakt, zijn er verschillende behandelingen mogelijk, zoals:
• Leegzuigen. Daarbij wordt het ganglion met een naald aangeprikt en leeggezogen. Meestal wordt voor of na het leegzuigen een vloeistof ingespoten die het terugkeren van de zwelling moet voorkomen. Als het ganglion niet verdwijnt of terugkomt kan het nogmaals leeggezogen worden of operatief worden verwijderd.
• Operatie. De ingreep wordt poliklinisch of in dagbehandeling uitgevoerd op de operatiekamer en kan meestal geschieden onder plaatselijke verdoving maar soms ook onder regionale of algehele anesthesie (narcose). Het doel van de operatie is om de cyste in zijn geheel (met steel) te verwijderen.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de operatie aan een ganglion de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of infectie van de wond.
Ook kan er een klein zenuwtakje van de huid beschadigd worden, waardoor het gevoel in de omgeving van de wond - meestal tijdelijk - gestoord kan raken.
Het is belangrijk om te weten dat een ganglion kan terugkeren.

Na de behandeling

Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers als Paracetamol kunt gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om voor de ingreep al vast deze pijnstillers in huis te hebben.
Met u wordt een afspraak gemaakt of u de hechtingen in het ziekenhuis of bij de huisarts kunt laten verwijderen. Het herstel na de ingreep is - afhankelijk van de plaats van het ganglion - doorgaans vlot en meestal kunt u vrij snel weer de normale dagelijkse activiteiten oppakken.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling, waar de behandeling plaats moet vinden. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.