Bypass (omleiding) in het been

Inleiding

Er is bij u een vernauwing of verstopping in één van de slagaderen in uw been vastgesteld. Deze afwijking is het gevolg van vetafzetting en verkalking van de wand van de slagader. Dit wordt slagaderverkalking (atherosclerose) genoemd. Hierdoor krijgen de huid en/of de spieren in uw been te weinig zuurstof. Bij vernauwde of verstopte slagaderen in het been kan operatief worden ingegrepen. Uw behandelend arts heeft u een bypass (omleiding) operatie voorgesteld. Deze folder geeft informatie over de aandoening, de operatie en de risico's die dit met zich meebrengt.

Wat zijn de oorzaken van slagaderverkalking

 • roken
 • hoge bloeddruk
 • suikerziekte
 • te hoog cholesterol
 • te hoog vetzuurgehalte in het bloed.

Wat zijn de klachten

 • Hevige pijn in de kuit(en) en/of bovenbenen bij lopen (claudicatio intermittens)
 • Het ontstaan van slecht genezende wondjes aan voeten en in ernstige gevallen zelfs het afsterven van één of meerdere tenen.

De operatie

Tijdens de operatie wordt een bypass aangelegd, die het bloed om de verstopping heen leidt. De bypass wordt boven en onder de verstopping aangesloten op gezonde slagaderen in uw been. Zo kan er weer genoeg bloed in de spieren van uw onderbeen komen. Hiervoor maakt de vaatchirurg één of meerdere wonden (incisies) in uw been. De bypass wordt meestal gemaakt van een eigen onderhuids liggende ader in het been, die zonder bezwaar kan worden verwijderd. Indien zo'n ader niet bruikbaar is, wordt een kunststof bloedvat gebruikt. De operatie wordt uitgevoerd onder gehele narcose of onder een lokale narcose via een ruggenprikverdoving. De anesthesioloog zal dit van tevoren met u bespreken.

Na de operatie

 • Na de operatie wordt uw been regelmatig gecontroleerd, met name om te zien of de bypass goed functioneert en of er geen nabloeding is.
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van een ruggenprikverdoving kunt u soms tijdelijk problemen krijgen met plassen. Als u niet spontaan kunt plassen krijgt u tijdelijk een urinecatheter.
Afhankelijk van de wondgenezing moet u nog zo'n 5 - 10 dagen in het ziekenhuis blijven.

Weer thuis

Na de operatie krijgt u een bloedverdunner voorgeschreven om de kans op afsluiting van de bypass zo klein mogelijk te maken. Deze moet u in principe altijd blijven innemen. In de buurt van het litteken kunnen plekjes zijn met een verminderd gevoel. Dit gevoel komt vaak langzaam weer terug, soms slechts ten dele. Uw been kan enkele maanden dik zijn en zwaar aanvoelen. Na deze operatie kan het nog enkele weken duren voor u geheel op krachten bent.
Het is belangrijk om alle oorzaken van atherosclerose te vermijden, dus:

 • -Rook niet
 • -Eet gezond
 • -Zorg voor veel lichaamsbeweging
 • -Let op een goede behandeling van hoge bloeddruk, hoog cholesterol en suikerziekte.

  Hiervoor heeft u naar alle waarschijnlijkheid al een afspraak met uw huisarts of internist gemaakt. Ondanks het aanhouden van bovenstaande leefregels kan de bypass op den duur, meestal pas na jaren, gaan dichtzitten. U merkt dit door het terugkeren van de klachten die voor de operatie bestonden. Als dit het geval is moet u contact opnemen met uw huisarts of het ziekenhuis.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is vrij van de kans op complicaties. Zo is er ook bij deze operatie een kleine kans op algemene complicaties zoals een wondinfectie, een blaasontsteking, een longontsteking, een hartinfarct, een trombosebeen of longembolie. 
Specifieke complicaties kunnen zijn:

 • -een nabloeding op de plaats waar de bypass wordt aangesloten aan de eigen slagader,
 • -een afsluiting van de bypass of
 • -een afsluiting van een kleine slagader in uw onderbeen of voet door een losgeschoten bloedstolsel (embolie).

De kans op deze specifieke complicaties is echter klein. Bij het optreden van een van deze complicaties kan een nieuwe operatie nodig zijn.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om deze te stellen aan uw behandelend chirurg.
Polikliniek Heelkunde Bronovo is bereikbaar via telefoonnummer: 070 - 312 43 59 (op werkdagen van 9.00 - 11.30 uur en 14.00 - 15.30 uur).
Polikliniek Medisch Centrum Haaglanden is bereikbaar via telefoonnummer: 070-3302000

Patiëntenvereniging
Er is een vereniging die de belangen behartigt van patiënten met arterieel vaatlijden, genaamd de Hart&Vaatgroep.
Contactgegevens:
De Hart&Vaatgroep 
Postbus 133 
3769 ZJ Soesterberg
T: 088-1111600 
E: info@hartenvaatgroep.nl www.hartenvaatgroep.nl